کلینیک ها

کلینیک های روانشناسی و مشاوره پاکان افق

تخصص ما همراهی شما در لحظه های سخت، دشوار و تصمیم ساز زندگی می باشد. موسسه پاکان افق آرال با همراهی و همکاری روانشناسان زبده و ماهر اقدام به ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی  با توجه به نیاز شما هم در داخل مرکز و هم خارج از مرکز می نماید.

کلینیک ها

 1. کودک
 • تشخیص و ارزیابی روانشناختی
 • تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
 • اختلال ریاضی
 • اختلال خواندن
 • اختلال دیکته نویسی
 • بدخط نویسی
 • تشخیص و درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی
 • نوع عمدتا بی توجه
 • نوع عمدتا تکانشی و بیش فعال
 • نوع ترکیبی
 • تشخیص و درمان اختلالات طیف اوتیسم/اختلالات نافذ رشد
 • ..
 • ..
 • ..
 • تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی
 • تشخیص و درمان اختلالات افسردگی
 • تشخیص و درمان اختلالات نافرمانی مقابله ای
 • تشخیص و درمان اختلالات تغذیه
 • گفتاردرمانی
 • رفتاردرمانی
 • بازی درمانی
 • کودکان دارای ناتوانایی های ذهنی
 • کودکان تیز هوش
 • آموزش رفتار جنسی کودکان

 

 1. نوجوان
 • تشخیص و ارزیابی روانشناختی
 • توانبخشی شناختی
 • تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی
 • تشخیص و درمان اختلالات افسردگی
 • تشخیص و درمان اختلالات سلوک
 • تشخیص و درمان اختلالات تغذیه
 • سوء مصرف مواد و دارو
 • مشاوره تحصیلی و کنکور
 1. بزرگسالان
 • تشخیص و ارزیابی روانشناختی
 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره خانواده
 • تشخیص و درمان اختلالات جنسی
 • تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی
 • تشخیص و درمان اختلالات خلقی
 • تشخیص و درمان اختلالات تغذیه
 • سوء مصرف مواد و دارو
 • روان درمانی
 • آموزش والدین
 1. سالمندان
 • تشخیص و ارزیابی روانشناختی
 • آلزایمر
 • دمانس(زوال عقل)
 • اختلالات خواب
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات تغذیه
 1. نوروفیدبک/بیوفیدبک
 2. مشاوره ژنتیک
 • مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج
 • مشاوره ژنتیک قبل از بارداری
 • مشاوره ژنتیک کودکان