نگهداری سالمند در منزل

نگهداری سالمند در منزل

موسسه پاکان افق آرال ارائه دهنده خدمات نگهداری سالمند در منزل به صورت شبانه روزی با کادری متخصص و آموزش دیده اماده ارائه خدمات میباشد .