حجت محمودی

حجت محمودی - عضو تیم روانشناسی پاکان افق

حجت محمودی عضو تیم روانشناسی

سوابق تحصيلي

• کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه دولتی ارومیه ، تیر1385، 
• کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه اورمیه، 
• اسفند 1390، (دفاع از رساله با نمره‌ي 18).


عناوين پايان‌نامه‌

• دوره کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و سبک های تفکر نوع اول  با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس تیز هوشان و عادی پسر مقطع سوم متوسطه ناحیه 1 شهر اورمیه در سال تحصیلی 91-90،  به راهنمایی دکتر علی عیسی زادگان. 

علایق پژوهشی

• نظریه خودتعیین گری
• ابعاد و ارزش های فرهنگی
• روش های نوین تحقیق در علوم اجتماعی 
• ازخودبیگانگی
• هوش و ابعاد آن
• روان شناسی فرهنگی-اجتماعی
• آمار و روش های نوین تحقیق

طرح پژوهشی

1. مجری طرح پژوهشی "معنادرمانی در زندان تبریز" 
2. مجری طرح پژوهشی "آزمون روش های نوین آموزشی بر اساس نظریه تکلیف متقابل در زندان تبریز" سازمان زندان ها-ادامه دارد.


مهارت های نرم افزاری

•    آماری (اس پی اس اس (SPSS))
•    مدل سازی معادلات ساختاری (لیزرل (Lisrel)، ایموس (AMOS)،
•    پی ال اس (Pls)) 
•    تحلیل شبکه های اجتماعی (پایاک )
•    نقشه های شناختی فازی (FCMapper , HotFuze).


دوره های مهارت آموزی یا سوابق کاری


•    روانشناس مرکز کودکان بی سرپرست بهزیستی شهر ارومیه: به مدت دو سال. 1389-90.
•    روان شناس زندان تبریز از سال 1393 تاکنون
•    دبیر کمیته آموزش و پژوهش زندان تبریز از سال 1394 تاکنون
•    داور شواری تحقیقات زندان های استان آذربایجان شرقی تاکنون
•    مدرس کارگاه های مقاله نویسی
•    مدرس کارگاه های روش تحقیق
•    مدرس کارگاه های نرم افزاری های آماری


زبان های خارجی:

•    مسلط به مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی
•    مسلط به مهارت های چهارگانه ترکی استانبولی

مقاله ها (ارايه در مجلات و كنفرانس‌ها)

چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی داخلی

•    رابطه باورهاي كارآمدي جمعي و باورهاي خودكارآمدي با رضايت شغلي دبيران مرد دوره متوسطه شهر قم، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 10، بهار 1391


•    مقايسه تيپ شخصيتي، جهت مندي زندگي و ميزان اميدواري در بيماران كرونر قلب و افراد عادي، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، سال یازدهم، شماره 2، اردیبهشت 1392


•    بررسي رابطه بين اهداف پيشرفت و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان مدارس تيزهوشان و مدارس عادي: نقش ميانجي گرايانه سبك هاي تفكر، مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، شماره 4، بهار و تابستان، 1392


•    عزت نفس نوجوانان و سبك هاي فرزندپروري: نقش واسطه اي برآورده شدن نيازهاي رواني اساسي، نشریه بین المللی علوم رفتاری، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1392


•    الگوي ساختاري روابط بين ريخت شخصيتي D، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و بيماري عروق كرونري قلب، فصلنامه روان شناسی، شماره 67، پائیز، 1392

چاپ شده در مجلات علمی-ترویجی

•    تاثير آموزش شناختي ارتقاء اميد بر كاهش اهمال كاري تحصيلي فرزندان زندانيان متاهل، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 237، بهمن و اسفند 1393

•    معرفي مدل يابي معادلات ساختاري به روش حداقل مجذورات جزئي (PLS-PM) و كاربرد آن در پژوهش هاي رفتاري، مجله برخط دانش روان شناختی، شماره 1، خرداد 1391

•    بررسي رابطه ي ميان ابعاد فرهنگي با خودكارآمدي عمومي و تحصيلي در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران، مجله برخط دانش روان شناختی، شماره 3، آذر 1391


مقاله های پذیرفته شده در كنفرانس‌های ملی و بین المللی

•    چاپ مقاله " مدل سازی عوامل موثر بر کاربرد موفقیت آمیز فناوری رایانه ای در کلاس های درس توسط معلمان با رویکرد نقشه های شناختی فازی" اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید رجائی، تهران، خرداد:1391.

•    تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه، دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد 30 خرداد 1392.

•    الگوی علی روابط بین اعتیاد به تلفن همراه، سازگاری و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه قم، دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد 30 خرداد 1392

نوع همکاری
عضو تیم روانشناسی